Presnosť a dokonalosť

Dodávame

Meracie prístroje pre Vaše výrobné prevádzky, pracoviská kontoly a laboratóriá.
Poskytujeme bohaté skúsenosti z oblasti meracej techniky.
Zabezpečujeme servis a kalibrácie pre Vaše prístroje.
Poskytujeme voľné výrobné kapacity v oblasti strojárstva,
Poskytujeme služby v oblasti aizácie merania vo výrobných procesoch, vrátane zberu dát 

- návrh meracieho systému  
- konštrukcia zariadenia  
- zhotovenie a montáž  
- softwarové a hardwarové vybavenie od firmy IBR - Messtechnik  
- programovanie (aj PLC), uvedenie do prevádzky, 
  školenie obsluhy - aj programátorov