Ručné meradlá

- kalibre: závitové, hladké, špeciálne
- posuvné meradlá, mikrometrické prístroje, číselníkové úchylkomery, stojany, prímerové dosky, výškomery

Prístroje a systémy

- drsnomery
- kontúrografy
- súradnicové prístroje a náhradné dotyky pre snímače
- tvrdomery
- meradlá hrúbky vrstvy
- optické prístroje, profilprojektory a meracie mikroskopy

Ostatné

- meradlá tlaku, teploty a vlhkosti pre metrologické laboratóriá